dimarts, 26 d’abril de 2011

Quan l’epicentre d’una idea no és el benefici econòmic els guanys socials es multipliquen.

Fem Escola Taradell S.L és una societat nascuda l’any 2010 i respon a la creació d’un projecte sense ànim de lucre: la nova construcció de l’escola Sant Genís i Santa Agnès. Aquesta operació ha estat coordinada per Isidre Sayós, Francesc Xavier Arranz i Ramon Jordà. Tot i així, un projecte d’aquestes característiques requereix de molts més actius. Així, pel desenvolupament i solidesa de Fem Escola Taradell hi ha jugat un paper imprescindible l’entitat bancària Unnim; així com més de 20 industrials taradellencs i de la comarca. Sota el nom de Fem Escola Taradell la societat s’ha encarregat de traçar una estratègia que permetés gaudir d’un nou espai educatiu sense comportar cap cost econòmic a l’administració i a la població. Les activitats i premisses d’actuació han estat les següents:  

- Efectuar els tràmits burocràtics i portar a terme la permuta de construcció de la nova escola pel solar al pati de la rectoria. 

- Constituir un crèdit hipotecari amb garantia del solar permutat gràcies a l’entitat financera Unnim - Caixa Manlleu. Aquesta va ser una col·laboració indispensable, que va donar la possibilitat de tirar endavant el projecte i així poder pagar el 70% del cost de la infraestructura. 

- Buscar i presentar Fem Escola Taradell a diversos industrials del poble per demanar-los col·laboració amb el projecte. Gestió dels tràmits legals i firma del compromís amb tots els industrials que van engrescar-se amb el projecte. És important remarcar que ells han aportat gran part del valor del projecte ja que fins al moment només han cobrat un 70% de les seves factures. El 30% restant es farà efectiu quan s’hagi acabat la construcció de l’edifici de pisos i locals al solar objecte de permuta. Així doncs, durant un llarg període aquests col·laboradors deixen de cobrar una part de la seva tasca ja materialitzada a l’edifici de la nova escola. 

- Construcció i comercialització dels 16 pisos i locals comercials que s’aixecaran al solar de l’antiga escola. Amb els diners de les vendes dels habitatges i locals es pagarà les factures que han quedat pendents dels industrials i retornar el credit de l’entitat financera.

És per aquesta múltiple col·laboració que la plataforma sorgeix de l’encaix de diverses peces, amenitzades per un objectiu comú: construir una infraestructura semi-pública des d’una iniciativa privada sense comportar cap despesa al ciutadà i a l’admininistració. És per això que creiem que des de la predisposició ciutadana es poden dur a terme projectes que beneficïn al flux públic del poble. 

Crisi. Aquesta és probablement la paraula més repetida durant els últims tres anys. A Fem Escola Taradell però se l’hi ha trobat un sinònim: oportunitat. Quan les necessitats són al mateix poble tenim dues opcions: esperar a què algú disposi del fons econòmic suficient per posar-hi fil a l’agulla; o bé, traçar una alternativa i posar-nos a treballar. Aquest projecte sorgeix d’optar per aquesta segona opció. El retorn als valors més magnànims ha estat causa i conseqüència del contxext de dificultats econòmiques a què ens afrontem actualment. Precisament aquesta situació ha estat el motor que ha permès dinamitzar altres sectors socials durant el procés: ocupació de llocs de treball durant un llarg període i per tant reducció de l'índex d'atur a Taradell, construcció i comercialització de 16 pisos i locals comercials a preu de cost i construcció d'un passatge que comunicarà el Passeig Domenec Sert amb el Carrer de la Vila.

1 comentari:

  1. Dins la mateixa idea de beneficis socials no es podia contemplar també el benefici de conservació d'un casc antic? Després encara haguéssim multiplicat més el seu valor.

    Deixant apart aquest punt i centrant-ne en el projecte educatiu això serà un gran pas pels nostres fills i futurs fills del nostre poble.

    Maria

    ResponElimina